Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom je  SZČO:

Klaudia Smatanová – CLOUD, Bzince 55, 956 05 Radošina

Zapísaná v živnostenskom registri OÚ Topoľčany pod č. 104-24191.

IČO: 40655733

DIČ: 1049669808

IČ DPH (iba § 7a): SK1049669808

Nie som platcom DPH.

 

Prevádzkujem webové stránky www.cloudasistent.eu.

 

Pri poskytovaní mojich služieb, predaji produktov a služieb a prevádzkovaní mojich webových stránok spracúvam niektoré osobné údaje.

 

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

I. Spracúvanie osobných údajov

A. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára, web stránky, e-mailu, telefonicky, cez sociálne siete …

Pokiaľ ma kontaktujete v súvislosti s mojimi produktami a službami, budem pracovať s Vašimi kontaktnými údajmi, ktoré mi oznámite a to hlavne prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailom alebo telefonicky. Sú to osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, pracovné zaradenie, e-mailová adresa, telefónne číslo, kontakt cez messenger, sociálne siete … (na zabezpečenie kontaktu s Vami, účel referencie na mojej web stránke a sociálnych sieťach), obchodné údaje (napr. na vystavenie faktúry), prihlasovacie mená a heslá (napr. v prípade tvorby a správy Vašej web stránky alebo FB, IG, …).

 

Z akého dôvodu?

Na základe zaslaných osobných údajov Vás následne budem kontaktovať v súvislosti s mojou ponukou produktov a služieb.

 

Na základe akého právneho základu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť.

 

Pokiaľ by ste mi tieto osobné údaje neposkytli, nebudem môcť s Vami komunikovať za účelom uzatvorenia zmluvy o dodaní mojich produktov alebo poskytnutí mojich služieb.

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, Vaše osobné údaje budem spracúvať najdlhšie 1 mesiac od našej poslednej komunikácie.

 

B. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu produktov alebo objednania služieb

Pokiaľ u mňa nakúpite alebo si objednáte služby, budem pracovať s osobnými údajmi, ktoré od Vás potrebujem na zabezpečenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí mojich tovarov alebo služieb. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, obchodný názov, IČO, DIČ, IČ DPH, kontakty: telefónny, e-mail, prípadne iné (napr. messenger, FB …). Prihlasovacie údaje na sociálne siete / na web stránku … . 

 

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujem spracúvať, aby som mohla splniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy – dodanie produktu alebo poskytovanie služieb. Využitím kontaktných údajov budem s Vami tiež komunikovať ohľadom stavu Vašej objednávky alebo Vašich otázok.

 

Osobné údaje budem ďalej spracúvať pre splnenie mojich povinností, ktoré mi plynú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne iné).

 

Na základe akého právneho základu spracúvam osobné údaje?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie mojej právnej povinnosti.

 

Pokiaľ by ste mi tieto osobné údaje neposkytli, nebudem môcť s Vami uzatvoriť zmluvu o dodaní mojich tovarov alebo poskytnutí mojich služieb.

 

Ako dlho budem osobné údaje spracúvať?

Počas dodania tovarov alebo poskytovania služieb a potom 10 rokov od posledného poskytnutia takých služieb alebo dodania tovaru (resp. podľa času uvedeného v aktuálne platných zákonoch, napr. povinná archivácia faktúr).

 

C. Newsletter (komerčná komunikácia)

 

Pokiaľ ste si u mňa zakúpili produkty alebo služby a zároveň ste výslovne neodmietli zasielanie marketingových oznámení alebo ste mi dobrovoľne poskytli Vašu e-mailovú adresu na zasielanie marketingových oznámení, použijem Vašu e-mailovú adresu na zasielanie mojich marketingových oznámení.

 

Na základe akého právneho základu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR – moje oprávnené záujmy, ktorými sú marketingová komunikácii cielená na mojich zákazníkov.

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Neobmedzene od Vášho posledného nákupu / poskytnutia e-mailovej adresy. V prípade, ak nechcete naďalej dostávať moje marketingové oznámenia, môžete sa kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo ma môžete kontaktovať e-mailom na: info@cloudasistent.eu.

 

D. Spracúvanie osobných údajov za účelom merania návštevnosti webovej stránky a cielenie reklamy prevádzkovateľa (prostredníctvom súborov cookies), prezentácie portfólia, poskytnutia referencií a recenzií, ktoré budú uverejnené na webovej stránke a sociálnych sieťach

 

Vyhotovovanie a zverejňovanie fotografií a audiovizuálnych záznamov dotknutých osôb na webovej stránke prevádzkovateľa a na iných komunikačných kanáloch (sociálne siete Facebook, Instagram, LinkedIn a na kanáli v službe Youtube). Zverejňovanie názvu firmy, titulu, mena, priezviska, a funkcie dotknutých osôb, (prípadne tel. č., e-mailovej adresy, webovej stránky alebo odkazu na ňu alebo obsahu jeho sociálnych sietí) na webovej stránke prevádzkovateľa a na iných komunikačných kanáloch (sociálne siete Facebook, Instagram, LinkedIn a na kanáli v službe Youtube). Organizovanie súťaží pre verejnosť a zverejňovanie výhercov. Zverejňovanie referencií a recenzií o službách prevádzkovateľa (na webovej stránke, komunikačných kanáloch a v prezentačných a obchodných materiáloch prevádzkovateľa). Spracúvanie osobných údajov za účelom merania návštevnosti webovej stránky a cielenie reklamy prevádzkovateľa (prostredníctvom súborov cookies).

 

Na základe akého právneho základu?

Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby.

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Neobmedzene resp. do odvolania.

 

II. Kto sa k údajom dostane?

 

Vaše osobné údaje zostanú u mňa. Napriek tomu pre mňa pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobným údajom z dôvodu toho, že mi pomáhajú s chodom mojej webovej stránky. Sú to:

 

         prevádzkovateľ webových stránok WordPress a Elementor

         poskytovateľ služieb Google Analytics, Google Fonts, Google Maps patriacim spoločnosti Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

         Facebook Inc. a LinkedIn Corporation, ktoré sú prevádzkovateľmi sociálnych sietí Facebook, INSTAGRAM a LinkedIn.

         Messenger, WhatsApp, Metricool.

 

Osobné údaje spracúvam iba na území Európskej únie.

 

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

 

V mojej spoločnosti nemám  zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

V mojej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania.

 

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte ma na e-mailovej adrese info@cloudasistent.eu.

 

IV. Používanie súborov cookies

 

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve mojich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

 

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

 

Na webových stránkach používam nasledujúce cookies:

Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.

Analytické/štatistické cookies: umožňujú mi napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú mi zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťam iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťam iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

 

Upozorňujem, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.